canvi collectiu impulsat online

Transformar i empoderar col·laborant online

CANVI COL·LECTIU IMPULSAT ONLINE
Transformar i empoderar col·laborant online

La transformació és necessària, però sovint hi ha dificultats per a comunicar, fer participar determinats col·lectius, implicar transversalment o usar la digitalització com a palanca per una transformació real que superi resistències culturals prèvies. La col·laboració online és una palanca important per transformar col·lectivament, i més en entorns de teletreball o amb localitzacions disperses. Disposar d'una estratègia col·laborativa amb projectes d'intel·ligència col·laborativa online impulsa resultats amb indicadors. 


Projectes


> Diagnosi i desenvolupament de la col·laboració On & Off

   Co-dissenyar estratègia col·laborativa i e-projectes de transformació

> Diagnosi i millora participativa online de la Comunicació

   Millorar junts la comunicació down&up, up&down, horitzontal i externa

>Diagnosi i millora participativa online en Igualtat de Gènere

  Conèixer la situació i generar col·laborativament millores en igualtat 

>eCol·laborar transformant Formació en millora organitzativa

  Transformar tota la formació amb un procés col·laboratiu online de millora 

>Impuslar online Comunitats de Pràctiques per aportar valor

  Focalitzar el creixement de CoPs com entorn de transformació  

> Transformació col·laborativa d'espais de treball 

  Repensar i redissenyar col·laborativament els espais 


Per transformar cal empoderar, facilitar la participació i generar una cultura col·laborativa transversal, ho sabem però cal fer-ho. Això implica identificar persones col·laboratives o innovadores, i generar xarxes o comunitats amb relacions de confiança. Si involucrem personal i directius, ho fem digitalment escalable i mesurem resultats, haurem posat condicions per a fer-ho possible.

Per a més informació contacteu aquí.