innovacio collaborativa virtual

Accelerar online la innovació amb participació col·lectiva

INNOVACIÓ COL·LABORATIVA VIRTUAL
Accelerar online la innovació amb participació col·lectiva

La innovació requereix processos col·laboratius que permetin la col·laboració i interacció de forma col·lectiva. En la identificació de reptes, co-creació, prioritizació i selecció d'idees, en la definició de solucions o en el seguiment de mútliples projectes. I cal disposar d'entorns digitals que facilitin i accelerin aquestes decisions, amb transparència i impacte en resultats. 


Projectes


> Intel·ligència col·lectiva al procés d’innovació 

Co-ideació, priorització, selecció i valoració compartida online


> Innovació virtual per Design Thinking o Crowd

Processos online per escalar amb alta participació col·lectiva


> Feed-back col·laboratiu millorant productes o serveis

Participació online d’empleats, col·laboradors, canals o clients


> Potenciar online Comunitats d’Innovació

 Inteligència col·laborativa compartint decisions clau


La innovació col·laborativa pot implicar molt temps, amb polt pocs resultats i força riscos. Sovint es treballa en petits grups i és difícil escalar-ho col·lectivament o implicar a fons als directius. El teletreball i la virtualització fan necessari desenvolupar aquestes activitats i processos també online, però cal fer-ho de forma realment eficaç i amb resultats. La Intel·ligència Col·laborativa Online permet que el mateix personal identifiqui problemes i solucions, de forma fàcil i aprofitant recursos existents.

Per a més informació contacteu aquí.