audit de la collaboracio en lorganitzacio

Informe amb anàlisi de la situació o evolució de la col·laboració

AUDIT DE LA COL·LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIO
Informe amb anàlisi de la situació o evolució de la col·laboració

La col·laboració interna hauria d’aportar valor de negoci, eficàcia i eficiència. Amb agilitat i innovació orientada a client. Per tant té una incidència significativa en la gestió de recursos i en els resultats de les diferents funcions i àrees. Sovint l’execució de l’estratègia, la transformació organitzativa i la innovació en productes o serveis depenen de l’actitud i gestió col·laborativa.

Per gestionar la col·laboració, de forma professionalitzada i mesurable. el servei d’Audit Col·laboratiu aporta una base d’informació equiparable als anàlisis de clima o de motivació, etc. amb una eina d’anàlisi àmpliament utilitzada en grans organitzacions.

L’Audit Col·laboratiu permet:

  • Conèixer la situació real de la col·laboració en l’organització
  • Comparar l’evolució col·laborativa després d’accions transformadores
  • Identificar els principals obstacles o condicionants de la col·laboració
  • Contrastar la situació en cada àrea, departament, zona i nivell
  • Valorar l’orientació col·laborativa envers els grups de stakeholders
  • Mesurar, comparar i decidir per dissenyar l’impuls de la col·laboració
  • Aportar valor en plans estratègics o funcionals on col·laborar és clau
  • Contrastar la visió de directius amb els diferents nivells organitzatius

Amb aquest servei ajudem per tant a avaluar i mesurar la col·laboració de l’organització amb visió estratègica, per a poder-la gestionar millor i veure l’impacte d'accions de transformació digital o organitzativa.