reflexio estrategica i governanca collaborativa

Processos online per feed-back, planificació i decisions compartides

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA i GOVERNANÇA COL·LABORATIVA
Processos online per feed-back, planificació i decisions compartides
Una participació nombrosa i en temes complexos o incerts pot arribar a generar dispersió i pèrdua de temps ... amb pocs resultats.

La gestió amb intel·ligència col·laborativa en processos de reflexió estratègica, planificació, avaluació i decisió permet complementar online la gestió habitual enriquint-la amb molta més participació i interacció però amb concreció i indicadors de resultats.


Pocessos col·laboratius

FEEDBACK ESTRATÈGIC: Procés participatiu online estructurat per rebre feed-back àgil del conjunt de l'organització, d'un col·lectiu o varis. Fàcilment permet contrastar noves idees o propostes, avaluar plans o nous projectes i madurar noves línies estratègiques, decidint amb més criteri i realisme.

PLANIFICACIÓ PARTICIPATIVA: Els plans anuals de gestió i processos interns de reflexió estratègica poden millorar notablement en resultats amb un procés participatiu online. Incrementa la generació de propostes, la identificació de riscos i la priorització, amb més realisme i practicitat vinculada a l'execució. Permet una alta involucració i reconeixement.

DIRECCIÓ COL·LABORATIVA: Els òrgans de govern, especialment el Consell o Comitè de Direcció són decisius. La intel·ligència col·laborativa facilita i agilitza significativament les decisions i reunions. En la preparació prèvia, maduració de plans, comunicació i involucració down&up i up&down amb responsables clau, i en el seguiment d'àrees, processos i projectes estratègics.


S'aporta valor involucrant l'organització, implicant digitalment els directius i contribuint a la democratització de les organitzacions. També guanyant força temps amb un procés àgil que facilita i millora les decisions. Per a més informació contactar aquí.