transformacio collaborativa digital

Gestió del canvi, comunicació i aprenentatge col·laboratiu online

TRANSFORMACIÓ COL·LABORATIVA & DIGITAL
Gestió del canvi, comunicació i aprenentatge col·laboratiu online

Necessitem transformar les organitzacions per a fer-les més àgils, col·laboratives i planes, incorporant la transformació digital. Implicar, fer participar i potenciar la co·laboració col·lectivament, transversalment o entre unitats disperses o àrees estanc pot ser un gran repte.

Expandir o accelerar la cultura col·laborativa i transformadora amb actuacions presencials o grupals té un impacte limitat, i més si estan desvinculades de l'operativa. La participació amb intel·ligència col·laborativa permet compartir coneixement, experiència i generar interaccions transversals amb converses digitals estructurades, introduint metodologia que aporta eficàcia.

Projectes

IMPULSAR LA CULTURA COL·LABORATIVA I DIGITAL: Projecte per a expandir la cultura col·laborativa i digital al conjunt de l'organització, amb processos col·lectius online que faciliten la col·laboració transversal en temes pràctics de gestió compartida.

ACTIVAR LA COMUNICACIÓ TRANSVERSAL I DOWN&UP: Projecte per a identificar col·laborativament necessitats i reptes en comunicació vertical o horitzontal, desenvolupar col·lectivament online idees i iniciatives, concretant accions o plans. 

INTEGRAR COL·LABORATIVAMENT AREES/UNITATS ESTANC (Silos): Projecte per a transformar les relacions i gestió amb departaments, àrees o unitats "estanc" que comporten problemes operatius, de coordinació, focalització o orientació a client.

APLICAR COL·LABORATIVAMENT FORMACIÓ I CONEIXEMENT:
Projecte per a transformar la formació presencial o el coneixement digital en inciatives de transformació i millora de l’organització, amb un procés d’aprenentatge on-line i/o continguts digitals de qualitat.

S'aporta valor en la involucració i participació de les persones, així com a nivell de metodologia i generació de resultats mesurables en la transformació i digitalització de les organitzacions, accelerant processos col·lectius de canvi. També es facilita indicadors col·laboratius que permeten reconèixer persones i processos pel seu dinamisme. Per a més informació contacteu aquí.