inici

Estratègia participativa

Innovació col·laborativa

Transformació intel·ligent

Incorporem intel·ligència col·laborativa
Agilitzem la col·laboració col·lectiva i digital en projectes, processos o esdeveniments,
per rebre feed-back, definir reptes, generar idees, prioritzar o aprendre.
Ajudar-se conjuntament, guanyant temps, impacte i satisfacció.
Focus
Focus estratègic,
co-disseny i co-ideació.
Online
Col·laboració ON&OFF,
participació fàcil i ràpida.
Resultats
Mesurant resultats i satisfacció, fent xarxa.
Et podem ajudar en...
REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES PARTICIPATIVES i feedback de col·lectius
 
Definir, avaluar o seguir plans participativament i online
 
INNOVACIÓ COL·LABORATIVA. Reptes, ideació i priorització online
Innovar amb col·lectius interns, comunitats o stakeholders
TRANSFORMACIÓ, COMUNICACIÓ i APRENENTATGE online
Intel·ligència col·labortiva impulsant organitzacions transversals i digitals