Skip Navigation LinksInici > PRESENTACIÓ > Presentació

Presentació

"We are driven by self-interest, it's necessary to survive. But we need wise self-interest that is generous and co-operative, taking others' interests into account. Cooperation comes from friendship, friendship comes from trust, and trust comes from kind-heartedness. Once you have a genuine sense of concern for others, there's no room for cheating, bullying or exploitation."  DALAI LAMA (www.facebook.com/DalaiLama)


Som consultors especialitzats en col·laboració, cooperació i estratègia empresarial.

Generem eficiència, resultats de negoci i satisfacció en processos col·laboratius clau,
en estratègia, innovació o transformació.

Ajudem a definir o aplicar l'estratègia o el canvi intern, impulsant la col·laboració o coordinació amb orientació a resultats pràctics.

Impulsem el creixement a través de la cooperació entre empreses, en grup o aliances, amb projectes conjunts o en clústers, generant avantatges estratègiques.

Experimentem que la relació sent un mateix i considerant els altres genera satisfacció i sostenibilitat.

Aportem valor en situacions complexes, generant valor compartit i relacions de confiança mútua,
amb sistemàtiques personalitzades i mesura d'impacte en resultats.

Els nostres partners internacionals són el Cooplexity Institute i Vanguard Consulting.
Estem validats per ACC10 amb referències a grans organitzacions i pimes.

  
                                     
                                         Gràcies per visitar la nostra web.
Presentació
ALTRIUM business collaboration - Rambla de Catalunya 38, 8ª planta - 08007 - Barcelona - Catalunya (Spain - EU) - Tel. 93 008 71 39 - Fax. 93 272 61 42 - altrium@altrium.net